• TOPICA Native Thailand

20 คำเชื่อมต้องรู้! ไว้แต่งประโยคภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงเรื่อง "Writing" หรือ "การเขียน" การใช้คำที่หลากหลายนั้น นับได้ว่า จำเป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ รูปแบบประโยคต่างๆ หรือแม้กระทั่ง "คำเชื่อม" ก็สำคัญนะเออ

Conjunctive Adverb หรือ Adverbial Conjunction (คำวิเศษณ์เชื่อม) ที่ทุกคนอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อ TOPICA Native อยากให้การเขียนของทุกคนเข้มข้นยิ่งขึ้น ไปดูกันว่า คำวิเศษณ์เชื่อมคืออะไร :)

Conjuctive adverb คำวิเศษณ์เชื่อม คือ ....

Conjunctive Adverb หรือ Adverbial Conjunction (คำวิเศษณ์เชื่อม)

จะเชื่อม Simple Sentence 2 ประโยค ให้กลายเป็น Compound Sentence


ตัวอย่างเช่น

I got dressed.

(ฉันแต่งตัวเสร็จแล้ว)


I had my breakfast.

(ฉันกินข้าวเช้าเสร็จแล้ว)


I got dressed and had my breakfast.

(ฉันแต่งตัวและกินข้าวเช้าเสร็จแล้ว)And

ตอน คนเราต่างมีสิ่งที่อยากจะพูดออกมามากมาย


In addition = และ ,เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว

There will be a registration fee for this class. In addition, there will be a fee for books and materials.

(คลาสเรียนนี้จะมีการเก็บค่าเข้าเรียนและยังมีการเก็บค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนด้วย)

Moreover = ยิ่งไปกว่านั้น

The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate

(รายงานฉบับนี้เขียนได้แย่มาก ยิ่งไปกว่านั้นมันยังไม่ถูกต้องอีกด้วย)


Also = ทั้งยัง ,ด้วยนะ

She's a photographer and also writes books.

(เธอเป็นช่างภาพทั้งยังเป็นนักเขียนด้วย)


Furthermore = ยิ่งไปกว่านั้น

The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location.

(นอกจากบ้านหลังนี้จะสวยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นที่ตั้งยังดีอีกด้วย)But

ตอน แต่...อย่างโง้น แต่...อย่างงี้


However = อย่างไรก็ตาม

However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza.

(แม้ว่าฉันจะหิวมากแค่ไหน ฉันก็ไม่เคยเลยที่จะกินพิซซ่าได้หมดถาด)


Nevertheless = อย่างไรก็ตาม (ใช้ในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้น)

I knew a lot about the subject already, but her talk was interesting nevertheless.

(แม้ว่าฉันจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชานี้ไปทั้งหมดแล้ว

อย่างไรก็ตามการนำเสนอของเธอนั้นช่างน่าสนใจมากจริงๆ)


Even so = อย่างไรก็ตาม (ใช้ในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้น)

I had a terrible headache, even so I went to the concert.

(อาการปวดหัวของฉันหนักมาก อย่างไรก็ตามฉันก็ยังไปคอนเสิร์ตอยู่ดี)So

ตอน เพราะเรื่องราวถูกปูมาแบบนี้ ดังนั้นจุดจบคงจะเดาได้ไม่ยาก


Therefore = ดังนั้น

I think, therefore I am

(เพราะฉันคิด ดังนั้นฉันจึงมีอยู่)


Consequently = ดังนั้น

His explanation was full of technical jargon. Consequently, nobody understood it at all!

(ข้ออธิบายทางวิชาการของเขาโคตรไม่ได้เรื่องเลย ดังนั้นจึงไม่มีใครเข้าใจเลยสักนิด)


As a result = ดังนั้น,เนื่องจาก

He worked hard; as a result he made a great success.

(เขาทุ่มเทให้กับงานมาก ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น)


Profits have declined as a result of the recent drop in sales.

(กำไรลดลงเนื่องจากยอดของการขายที่ตกลง)


For this(that) reason = ดังนั้น,เพราะเหตุนี้

Human has been hunting animal for century for this reason, the value of the animal is greatly diminished.

(เพราะมนุษย์ล่าสัตว์มาเป็นสิบๆปี ด้วยเหตุผลนี้สัตว์ป่าจึงสูญพันธ์ไปอย่างรวดเร็ว)
Because

ตอน ผลจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุ ผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเหตุ


Due to = เพราะ

The bus was delayed due to heavy snow.

(รถประจำทางมาช้าเพราะหิมะตกอย่างหนัก)


Since = เพราะ

Since you’ve asked, I’ll tell you what I really think.

(เพราะเธอถาม ฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าฉันคิดอะไรอยู่)


As = เพราะ

You can go first as you're the oldest.

(คุณสามารถไปก่อนได้เลยเพราะว่าคุณอายุมากที่สุด)Example

ตอน เหตุผลจะน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้ามีตัวอย่างปลากรอบ เอ้ยประกอบ


For example (e.g.) = ตัวอย่างเช่น

E.g. (exempli gratia) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ความหมายเดียวกับ for example


Eat foods containing a lot of fiber, for example: fruits, vegetables, and whole grains are beneficial for your health.

(การกินอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหารดีต่อสุขภาพของคุณนะ เช่น ผลไม้ ผัก และ ธัญพืช)


For instance = ตัวอย่างเช่น

In the electronics industry, for instance, 5,000 jobs are being lost.

(ในของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีกว่า 5,000 อาชีพที่คนกำลังตกงาน)EXPLANATION

ตอน มันหมายความว่ายังไงอ่ะ ฉันไม่เข้าใจเลย


In other words (I.e.) = อีกในหนึ่ง

He was economical with the truth - in other words, he was lying.

(เขาบิดเบือนความจริง อีกในหนึ่งคือ เขาโกหก)TIME RELATIONSHIPS

ตอน ทุกอย่างต้องเป็นลำดับขั้นตอน


First = เริ่มแรก

First, fry the garlic.

(ขั้นแรกคือเจียวกระเทียม )


Next = ต่อไป Next, add the ginger.

(ต่อไป ใส่ขิงตามลงไป)


Eventually/Finally = ในที่สุด/ท้ายที่สุด

Finally, I'd like to thank everyone for coming this evening.

(ท้ายที่สุดนี้ ฉันอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่มางานช่วงบ่ายนี้)


เพราะทุกคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองอยากพูดมากมาย แต่เราจะพูดหรือจะเขียนอย่างไรให้คำพูดของเรานั้น กระแทกใจผู้ฟังเข้าอย่างจัง เหมือนกับการยิงปืนเพียงนัดเดียวทะลุเข้ากลางใจ

TOPICA Native อยากให้ทุกคนจำคำศัพท์ได้แม่นเหมือนการ ยิงปืนอย่างแม่นยำของ Deadshot

(ตัวละครในSuicide Squad)

575 views

อาคาร Chartered Square หมายเลข 152 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 11 ห้อง 1108 สีลม กรุงเทพ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 015558057997

อีเมล   info@topicanative.asia
ติดต่อ 099-910-0245