• TOPICA Native Thailand

เทคนิคลับ IELTS การเขียน Diagram ฉบับกะทัดรัด


ข้อสอบพาร์ทเขียน แค่ได้ยินชื่อก็.. ขนลุกเป็นเกลียว

แต่ไม่ต้องกลัว! เรามีเทคนิคลับฉบับเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้อ่านกัน !

TOPICA Native พร้อมที่จะส่งต่อความรู้สดใหม่ให้คุณ 💕 ถ้าพร้อมแล้วไปกันเล้ย!


โครงสร้างหลักที่เราจะต้องเขียนเปิดเรื่อง ก็จะเป็นรูปประโยคประมาณนี้ เพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังวิเคราะห์แผนภาพหรือกราฟอะไรอยู่ ถ้าเขาให้ประโยคตัวอย่างมาในข้อสอบล่ะก็อย่าได้ลอกตามมาเพียวๆ เชียวล่ะ เราต้องเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่เพื่อไม่ให้ซ้ำกับตัวอย่างและได้คะแนนเพิ่ม หรือจะเปลี่ยนรูปประโยคเลยก็ได้ ประโยคตัวอย่าง The diagram shows the number of population growth that the birth

and death in England and Wales from 1770 to 2000. หรือ The bar chart illustrates the population growth as well as the birth

and death rates in England and Wales between 1770 and 2000.

(ภาพแผนแสดงให้เราเห็นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและลดลง

ในอังกฤษและเมืองเวลล์ระหว่างปี 1770 ถึง 2000)


คำศัพท์พื้นฐานที่เราจะใช้เขียนในส่วนเนื้อหา ที่เราควรรู้ไว้เพื่อไม่ให้ใช้คำศัพท์ซ้ำๆ 💕


แต่เวลาเรียงประโยคจริงๆ เราจะจับคู่ ระหว่าง

Verb (กริยา) ต่อด้วย Adverb (คำวิเศษณ์) หรือ Adjective (คำขยาย) ต่อด้วย Noun (คำนาม)เราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ไปใส่ใน ตัวประโยคหลัก


ประโยค Overall เป็นประโยคถัดมาหลังจากเราเขียน Intro เสร็จแล้ว เราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบมากๆ อยู่ที่การพลิกแพลงประโยคของเรา โครงสร้างในที่นี้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลย แต่ในข้อสอบจริงเราจะเขียนสั้นๆ แค่นี้ไม่ได้น่า เราต้องเก็บทุกเม็ด นำแผนภาพมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ขอยกตัวอย่างก่อนสักสองประโยคนะคะ ประโยคตัวอย่าง In general, we can see that the number of population growth in England and Wales increased significantly in all sector. หรือ

Overall, there was a dramatic rise in the population of England and Wales over the 400 years. (โดยภาพรวมเราสามารถเห็นถึงตัวเลขของอัตราการเกิด ในอังกฤษและเมืองเวลล์ที่เพิ่มขึ้นตลอด 400 ปีที่ผ่านมา) ประโยคที่ถัดจากประโยค Overall เราควรใช้คำว่า Looking in more detail,(มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกัน) เพื่อที่ผู้อ่านจะได้รู้ว่าโอเค เรากำลังจะขยายความหรืออธิบายแผนภาพเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 🌻


และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่จะสรุปทุกอย่างสั้นๆ ให้อ่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น พาร์ทนี้เป็าพาร์ทที่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ทันกัน เนื่องจากเวลาไม่พอ แต่เราทำได้ เราทำได้! เมื่อเราต้องการจะจบทุกอย่างและเป็นย่อหน้าสุดท้าย เราต้องใช้คำเหล่านี้ขึ้นต้นระโยคนั้นๆ To summarize, the birth rate was just under 10 per 100 in 1700 rose dramatically

to peak at over 20 per 100 in 1800 before dropping to slightly over 10 in the final century. The death rate showed a similar trend but was between 5 and 10

per 100 less than the birth rate all the times. (สรุปได้ว่า อัตราการเกิดในปี 1700 ต่ำกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 1800 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงเหลือมากกว่าร้อยละ 10 ในศตวรรษสุดท้าย (ปี2000) ส่วนอัตราการตายมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน แต่อยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง 10 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเกิดในทุกๆ ปี)

ถ้าหากพื้นฐานเราแน่น ที่เหลือก็ฉิว!

อาจจะหนักหน่อย แต่ผลลัพธ์หรือคะแนนที่เราจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังแน่นอน

Topica Native เข้าใจว่ามันยากมากแค่ไหน แต่เราเชื่อในตัวทุกคนนะคะ

ทุกคนทำได้ ! ไฟท์ติ้ง 💘790 views1 comment

อาคาร Chartered Square หมายเลข 152 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 11 ห้อง 1108 สีลม กรุงเทพ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 015558057997

อีเมล   info@topicanative.asia
ติดต่อ 099-910-0245